zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wystawa Lilianny Wolnik – Ciągłość nietrwałości

Zapraszamy do Zpafgallery 13.04. 2023 o godz. 18.00 na wernisaż wystawy Lilianny Wolnik „Ciągłość nietrwałości”. Organizator: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Krakowski. Partnerzy: mgFoto. Kurator wystawy: Danuta Węgiel. Ekspozycja wystawy: 13.04 – 10.05.2023. Galeria otwarta od środę do soboty, pomiędzy 14:00 – 18:00.

Prowokujący, sprzeczny wewnętrznie tytuł wystawy Lilianny Wolnik „Ciągłość nietrwałości”  stawia w centrum pytanie o postawę wobec nieuchronności przemian naszej cielesności. Kultura popularna z wszechobecnym kultem zdrowia i młodości stara się wyeliminować z  naszej świadomości lub choćby odsunąć w czasie myśli o starzeniu się  i umieraniu.

Lilianna Wolnik  podejmuje wątek transformacji jakim ulega nasze ciało, zestawiając obok siebie akty kobiety młodej i kobiety starej. Formalnie nadaje obu cyklom wspólny  estetyzujący  walor obrazu co sprawia, że w odbiorze znika przepaść pomiędzy witalnością młodości i bezradnością starości.  Dostrzegamy raczej ciągłość procesu istnienia.  Modelki zatrzymane w podobnych gestach ujawniają ciało w różnych wariantach jego istnienia.  

Artystka zwraca uwagę na etapy przemian, które zachodzą w trakcie trwania naszego życia
i symbolicznie przecina na trzy części postać nagiej kobiety. Czerwienią materiału w kompozycjach fotografii podkreśla seksualność i płodność młodości, bielą ich wyciszenie. Z czułością fotografuje starszą modelkę. Na obrazach widzimy jej kobiecość, ale też bezradność wobec przemijającego czasu.
Fotografie Lilianny Wolnik  budują refleksję o kondycji ludzkiej wobec postrzegania starości. Odsłaniają zarówno piękno cielesności, jak i jej nietrwałość, zrywają przy tym z przyzwy- czajeniami związanymi, z wizerunkiem kobiecego aktu. Znakomicie skomponowane, wysmakowane kolorystycznie, utrzymane w estetyce neopiktorialnej  prace są atrakcyjne wizualnie.
Danuta Węgiel

Lilianna Wolnik – rocznik ’61, urodzona w Krakowie, mieszka w Zabierzowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego na wydziale Wychowanie Plastyczne. Dominującą tematyką jej zdjęć są ludzie i rzeczywistość , w której żyją. Pewien rozdział w swojej twórczości poświęciła Chasydom, fotografując ich w Umaniu, Leżajsku i na krakowskim Kazimierzu. Seria zdjęć poświęconych tej tematyce została zaprezentowana na wystawie, podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie w 2011 roku. Fascynuje ją Śląsk, jego znikający klimat. Swoje poszukiwania zaprezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych oraz na indywidualnej wystawie „Śląskie ścieżki” w 2020 roku w Gliwicach.
W 2020 roku miała także indywidualną wystawę „Paris, Paris” w Dobczycach. W ramach działalności w fotograficznym Stowarzyszeniu Przeciw Nicości oraz grupie fotograficznej Pictorial Team, zajmowała się także fotografią w konwencji modern piktorializmu. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. W 2014 roku wystawiała swoje zdjęcia na Festiwalu Fotografii Paris Photo w Paryżu, a fotografie z Kambodży prezentowała na indywidualnej wystawie w Krakowie. W 2017 roku w ramach Kraków Photo Fringe miała indywidualną wystawę ”Widzenie” , w Galerii w Myślenicach, a w 2023 zaprezentowała tam swój cykl „Spleen”. Jest członkiem Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, członkiem Fotoklubu RP oraz od roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Krakowskim.

zpafiska • 10 kwietnia 2023


Previous Post

Next Post