zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Andrzej Kramarz Niewidzialne Mapy #2

25.07 – 23.08 ZPAF Gallery, św. Tomasza 24, Kraków

otwarcie wystawy 24go lipca o 20:00

 

Niewidzialne Mapy to pełna metafor narracja o wzajemnej relacji człowieka i przestrzeni. Bazując na obrazach, dźwiękach, zapisach rozmów, wspomnieniach i historii, Kramarz interpretuje zwyczajne miejsca jakich dziesiątki mijamy każdego dnia. Podejmuje próby przedstawienia złożoności życia oraz wpisanego w nie niedostrzeganego spektrum doświadczenia w zderzeniu z prozaicznym ludzkim wysiłkiem porządkowania i organizowania przestrzeni, którego przejawem może być tworzenie jednowymiarowych map.

 

Wystawa, której obiektem jest krótka, około trzystu-metrowa ulica Mamo w miasteczku Hilo na Hawajach zawiera około tysiąca fragmentarycznych fotografii i notatek, wycinków z gazet, wysypanych na stół, niczym puzzli w Życiu, Instrukcji obsługi, Georges’a Perec’a, gdzie historię można zacząć w dowolnym momencie.

 

Andrzej Kramarz W jego twórczości nieustannie powraca temat pamięci i więzi człowieka z miejscem. W powstającym obecnie multimedialnym cyklu Invisible Maps, artysta łączy dziesiątki fotografii, efemeryczne dźwięki audio, zapisy rozmów i wspomnień, archiwów oraz wideo. Zainteresowanie pamięcią Kramarz pogłębia w swojej artystycznej praktyce badawczej i kuratorskiej. Ukończył Instytut Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współtwórcą Fundacji Imago Mundi, w latach 2006-2008 członkiem Rady Programowej oraz współorganizatorem festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Jest kuratorem wystaw, edytorem książek fotograficznych, wykładowcą University of Hawaii i Hawaii Community College (USA). W 2009 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawia w kraju i za granicą.

 

zpafiska • 6 lipca 2015


Previous Post

Next Post