zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Ryszard Antoni Wójcik – Ag plus. W 170 rocznicę urodzin Gabriela Lippmanna

Ag plus. W 170- tą rocznicę urodzin Gabriela Lippmanna

otwarcie: 6.11.2015 o 19.00

wystawa: 7.11 – 29.11.2015

Wystawa dedykowana jest Gabrielowi Lippmannowi, laureatowi nagrody Nobla w roku 1908, którego prace dały podwaliny do rozwoju techniki holografii. W roku 2015 przypada 170 rocznica jego urodzin.

Pierwsze informacje na jego temat dostarczyła mi lektura książki Mikołaja Ilińskiego Materiały fotograficzne czarno-białe. Było to w latach 1970-tych. Początkowo zwróciłem uwagę na opracowaną przez Lippmanna recepturę czarno-białej emulsji fotograficznej, dającej obraz o bardzo wysokiej zdolności rozdzielczej, sięgającej 3000 linii/1 milimetr.

W latach 1980-tych dowiedziałem się, że Lippmann opracował metodę otrzymywania barwnych obrazów, będących unikatami, nie dającymi się powielać. Obrazy, jakie otrzymywał, powstawały dzięki interferencji fal świetlnych, a efekt kolorystyczny był odbierany jako barwy spektralne.

Niektóre z prezentowanych na wystawie prac powstawały przez wiele lat. Skojarzenia z obrazami natury (pejzaże, roślinność, różne postacie) są grą przypadku, nie były przeze mnie zamierzone. Obrazy, jakie uzyskałem zarówno na podłożu szklanym, jak i papierowym są unikatami. Ich kolorystyka nie wynika z procesów tonowania lub barwienia, ale jest konsekwencją różnej wielkości ziaren lub skupisk srebra metalicznego, uzyskanych w tradycyjnym procesie fotograficznym stosowanym w klasycznej fotografii czarno-białej, z wykorzystaniem halogenków srebra. Tworząc tę wystawę wykorzystałem fabryczne płyty holograficzne i spektralne, preparowane przeze mnie, sporządzałem również samodzielnie emulsje według przepisów Lippmanna, a szeroki zakres chromatyczny prac osiągałem poprzez zastosowanie emulsji srebrowych innego rodzaju.

Zainicjowane podczas tworzenia tych obrazów procesy fotochemiczne będą przebiegały dalej, gdyż prace te nie zostały – z premedytacją – ani utrwalone, ani zabezpieczone przed działaniem czasu. Powołując do życia te obrazy akceptuję ich „dojrzewanie”, licząc na to, że będę mógł być świadkiem ich „starości”.

RYSZARD ANTONI WÓJCIK, KRAKÓW 2015

Lippmann Gabriel , ur. 16 VIII 1845, Hollerich (Luksemburg), zm. 13 VII 1921, fizyk francuski; od 1883 profesor uniw. w Paryżu; od 1886 czł. fr. Akad. Nauk; badał i pierwszy opisał (1873) zjawiska elektrokapilarne (Relation entre les phénomènes électriques et capillaires); 1881, w rok po odkryciu przez braci P. i P.J. Curie zjawiska piezoelektr., przewidział istnienie odwrotnego zjawiska piezoelektr. (co zostało potwierdzone doświadczalnie przez braci Curie); 1891 oprac. metodę reprodukcji barw, opartą na zjawisku interferencji światła (nie znalazła zastosowania w praktyce), za co 1908 otrzymał Nagrodę Nobla.

 

Ryszard Antoni Wójcik

Urodził się 5 maja 1957 roku w Jaśle. Odbył studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie w latach 1981- 1987. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Fotografików. Od roku 1988 jest pracownikiem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. W roku 2005 założył pierwszą w Polsce Pracownię Konserwacji Archiwalnych Materiałów Fotograficznych kształcącą studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Zajmuje się konserwacją archiwalnych materiałów fotograficznych. Uprawia własną twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa (w technice temperowej i olejnej), grafiki (drzeworyt, suche techniki wklęsłodrukowe), fotografii (tradycyjne techniki fotograficzne: papier solny, technika białkowa, cyjanotypia, kalitypia, guma dwuchromianowa, pigment, przetłok olejny). Zajmując się ochroną i konserwacją historycznych materiałów fotograficznych współpracuje z archiwami i muzeami państwowymi, między innymi z: Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Działalność artystyczna:

 

1984 – wystawa fotografii w technice gumy dwuchromianowej, Galeria ASP, Baszta, Mały Rynek, Kraków

 

1985 – wystawa fotografii w technice srebrowej Oświęcim – Brzezinka. Galeria ASP, Baszta, Mały Rynek, Kraków

 

1985 – II nagroda w konkursie na plakat pt. Oświęcim Ostrzega. (Fotomontaż)

 

1985 – wystawy pokonkursowe: Warszawa, Oświęcim, Nowy Jork – siedziba O N Z

 

1987 – wystawa fotografii w technice gumy dwuchromianowej – Jasielski Dom Kultury, Jasło

 

1987 – wystawa fotografii w technice gumy dwuchromianowej Portret – Galeria Foto-Video Art, ul. św. Tomasza, Kraków

 

1989 – udział w Letnim Salonie Malarstwa Związku Polskich Artystów Plastyków, Kraków

 

1991 – Przegląd Grafiki Młodych – Kraków

 

1992 –  Jubileuszowy Salon Malarstwa Związku Polskich Artystów Plastyków, Kraków

 

2004, 2005, 2006, 2007- udział w światowym projekcie World Pinhole Day – fotografia otworkowa – galeria internetowa

 

2005 – udział w ogólnopolskiej wystawie Związku Polskich Artystów Fotografików, Warszawa

 

2005, 2007, 2009, 2011, 2015 – udział w wystawach w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej

 

2011 – Śląsk w tradycyjnych technikach fotograficznych – wystawa fotografii Zofii Kaszowskiej i Ryszarda Antoniego Wójcika, Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „4 ściany”

 

2014 – udział w poplenerowej wystawie malarstwa – Dom Pracy Twórczej „Alicja”, Sandomierz

 

2015 – udział w poplenerowej wystawie malarstwa – Zamek Sandomierski

 

Ważniejsze prace konserwatorskie:

 

1988 – 1989 – prowadzenie prac w zabytkowym zespole pałacowym w Nischwitz koło Lipska. Prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne, badawcze, konserwatorskie oraz rekonstrukcyjne przy dekoracji malarskiej S. Torellego i sztukatorsko-architektonicznej Knöfela z XVIII wieku

 

1989 – Zamek Królewski na Wawelu: konserwacja klisz szklanych, praca samodzielna

 

1991 – Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział XX Czartoryskich: konserwacja pięciu transferów z malowidłami pompejańskimi, praca z Prof. Grażyną Korpal

 

1992 –  Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddział XX Czartoryskich: konserwacja transferu z malowidłem pompejańskim datowanym na I w. p.n.e. – I w. n.e., praca samodzielna

 

1993, 1994, 1995, 1996 – Państwowe Muzeum w Oświęcimiu: konserwacja i ochrona negatywów więźniarskich z KL Auschwitz-Birkenau

1993 – Brescia, Włochy: konserwacja malowideł ściennych z XVI i XIX wieku. Praca w zespole Prof. Władysława Zalewskiego

 

zpafiska • 1 listopada 2015


Previous Post

Next Post