zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Na Styku – Danuta Węgiel

Wernisaż 7.09.2017 godzina 18:00

Wystawa czynna od 8.09 do 1.10.2017.2017

Wystawa Danuty Węgiel „Na Styku” prezentowana w krakowskiej Galerii ZPAF wprowadza w kruchy, intymny świat przeżyć i myśli artystki powstały w odpowiedzi  na lekturę prozy poetyckiej Ewy Lipskiej. Cykl fotografii „Na Styku” ukazał się wiosną tego roku w polsko-francuskim zbiorze (w tłumaczeniu Elżbiety Jogałły) próz poetyckich Ewy Lipskiej: Pęknięte oko czasu (Droga Pani Schubert …), wydanym w bibliofilskiej serii poetyckiej wydawnictwa Austeria.

Fotografie z założenia nie miały ilustrować utworów literackich raczej zaistnieć na ich styku, w pewnym zbliżeniu ale też oddaleniu jednocześnie, niekiedy przez  swoistą relacje ujawniając nieuchwytne, niedopowiedziane sensy.

Osobisty stosunek do tematu, który z równą siłą uwypukla się w prezentacji fotografii poza książką, pociągnął za sobą działania artystyczne. Fotografka styka ze sobą na poziomie materii obrazu różne przestrzenie. W sensie mentalnym styka wizerunek poetki z fantazmatycznym,  zuniwersalizowanym wizerunkiem poetyckim Pani Schubert.

Poetka potwierdziła swa obecność na wernisażu oraz, będzie możliwość zakupić zbiór próz Pęknięte oko czasu.

Danuta Węgiel, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat 90., współpracownik  Tygodnika  Powszechnego. Portretuje ludzi kultury co owocuje licznymi publikacjami, okładkami książek i plakatami. Współpracuje z wieloma wydawnictwami w tym ze Znakiem i Wydawnictwem Literackim. Interesuje ją różne cykle tematyczne w tym fotoreportaż oraz pejzaż. Wykłada w Instytucie Dziennikarstwa UPJPII w Krakowie. Ostatnio współpracuje z agencją prasową  Fotonova.

 

zpafiska • 16 sierpnia 2017


Previous Post

Next Post