zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Inne Entropie – Monika Niwelińska

Otwarcie 8.04 godzina 20:00

Wystawa: 9.04 – 24.04

Finisaż: 24.04 godzina 20:30

Projekt „Inne Entropie” to instalacja wykorzystująca zjawiska radiacji i naświetlania materii. Punktem wyjścia jest relacja pomiędzy światłoczułością a promieniowaniem. Powstały zapis wpisuje się w koncepcję obrazu entropijnego (obrazu światłoczułego poddanego organicznym procesom entropii i zanikania). Prezentowany na wystawie projekt podejmuje próbę wizualizacji przestrzeni światłoczułych – miejsc prześwietlonych, skażonych promieniowaniem radioaktywnym. Istotą zapisu staje się czas i proces ewolucji obrazu; jego powstawanie, stopniowa destrukcja i zanikanie. Promieniowanie materii. Rozpad widzialnego. Powolna i nieunikniona entropia.

Monika Niwelińska – artystka wizualna, zajmuje się malarstwem, fotografią
i instalacją, bada procesy światłoczułe. Interesują ją analogie pomiędzy pamięcią a percepcją w odniesieniu do miejsca i czasu. W pracy twórczej porusza kwestie dotyczące zagadnień obraz-entropia-melancholia. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i University of Alberta w Kanadzie.

(www.niwelinska.com)

 

zpafiska • 4 kwietnia 2016


Previous Post

Next Post