zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wystawa zbiorowa – GERANIUM

Zapraszamy do Zpafgallery na wystawę Geranium autorek: Anny Anrzejewskiej, Joanny Chudy, Mai Herzog, Katarzyny Łaty, Edyta Rola- Marcinowskiej, Danuty Węgiel. Wernisaż 27.10. 2023 godz. 19:00

Organizator wystawy Okręg Krakowski ZPAF.

Partner: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa

Kuratorka wystawy: Małgorzata Malinowska- Klimek

Ekspozycja wystawy od 27.10 2023 do 25.11.2023, galeria otwarta: środa- sobota, 14:00 – 18:00

Geranium to roślina lecznicza. Nie rośnie jednak na łąkach, czy w lesie, lecz w domu, ponieważ w polskich warunkach geograficznych wymaga opieki człowieka. Odwdzięcza się, łagodząc stany zapalne ucha i górnych dróg oddechowych. W czasie stosowania wydziela intensywny zapach, przez wielu odczuwany jako przykry… Jednakże, by zostać uzdrowionym, potrzeba najpierw uświadomić sobie dolegliwość. Do tego trudnego, lecz oczyszczającego procesu odwołuje się sześć artystek: Anna Andrzejewska, Joanna Chudy, Maja Herzog, Katarzyna Łata, Edyta Rola-Marcinkowska i Danuta Węgiel.

Katarzyna Łata. koan 10

Na metaforyczny wymiar tematu wskazuje między innymi paradoksalne miejsce występowania leczniczej rośliny – dom. To synonim bezpieczeństwa, intymności, bycia u siebie. A więc także bycia sobą, symbol naszego wnętrza, w którym czujemy się na tyle pewnie, aby zdiagnozować własne bolączki: niepewności, uzależnienia, niezaspokojone potrzeby. Jak z domu, wsparci jego bezpieczeństwem, jesteśmy w stanie wyjść na zewnątrz, aby zakomunikować światu, co w jego funkcjonowaniu przenika do naszego wnętrza i rodzi ból, niezgodę i gniew.

Katarzyna łata, koan 25

„Wszystko, czego potrzebujesz, masz w sobie”. To mądrość Wschodu wskazuje zarówno na źródło pomocy, jak i dostępne narzędzia: indywidualne, specyficzne dla każdej osoby. W wypadku przedstawionych artystek, takim narzędziem jest sztuka. Z dużą szczerością tropią źródła niepokoju i bólu, zarówno w otaczającym je świecie, jak i w nich samych. To proces trudny, bo obarczony pytaniem o odpowiedzialność. Fakt uwikłania w toksyczne związki, niejasne przeżycia podświadomości, dwuznaczne relacje z krajem, w którym żyjemy tworzy mozaikę choroby i prób jej przezwyciężania. To stałe oddalanie się i przybliżanie, krążenie pomiędzy „ja” wewnętrznym i „ja” działającym na zewnątrz. Wszystko po to, aby uchwycić temat w całej jego niuansowości i prawdzie.

Anna Andrzejewska , Z cyklu Uwikłanie

Prace artystek są złożone znaczeniowo, zbudowane z kontekstów i nawarstwiających się kodów kulturowych. Dzięki temu ich wydźwięk jest niejednoznaczny, pozostawiając dzieło otwarte na wielość interpretacji. Jednocześnie sztuka ta domaga się uwagi, uwiera, nie pozwala odbiorcy pozostać obojętnym. Wymaga wyhodowania wewnętrznej odpowiedzi. Wymaga – geranium.

                                                                                    Małgorzata Malinowska-Klimek – kuratorka wystawy

Joanna Chudy, Archiwum pamięci

Lecznicze właściwości  geranium, tytułowej rośliny wystawy, zostały wykorzystana przez autorki  jako wspólny punkt wyjścia by ukazać co je boli w sferze mentalnej i duchowej, w odniesieniu do współczesności zarówno tej kulturowej jak politycznej. Co chciałyby uleczyć albo o czym nie chciałyby usłyszeć ? To pytania, które chcą odpowiadać. Prace autorek choć wynikły z osobistych doświadczeń i przemyśleń uniwersalizują poszczególne doświadczenia i pozwalają włączyć się w myślenie o świecie, w którym żyjemy. Zastanowić nad kondycją ludzką tu i teraz w obliczu różnych zagrożeń.

                                                                                Danuta Węgiel – współkuratorka Galerii

Maja Herzog, Pozbieram się z kawałków kości
Edyta Rola -Marcinowska, łapacz snów
Danuta Węgiel, Granice

Biogramy

Anna Andrzejewska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2018 roku uzyskała stopień doktora sztuki. Uczy fotografii w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi. Od 2022 roku Pełni funkcje Prodziekan kierunku Grafika. W pracy artystycznej wykorzystuje fotografię, instalację, sztukę wideo i performance. W centrum jej zainteresowań jest człowiek z pytaniami o tożsamość, życie, przemijanie i śmierć. Autorka wystawia swoje prace w kraju i za granicą min: OFF Bratislava, Slovakia, International Photo Schweiz, Szwajcaria 2023, Rotterdam Photo, Holandia 2023, Vrba Gallery, Bośnia-Herzegovina 2023.

Joanna Chudy

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2002), Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2009). W 2013 uzyskała stopień doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w 2020 stopień doktora habilitowanego.

Autorka 20 indywidualnych wystaw fotograficznych. Uczestniczka 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Berlinie, Warszawie i Sofii. Zajmuje się fotografią kreacyjną, prezentuje czarno-biały nurt fotografii klasycznej. Od 2014 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików a od 2023 członkiem Rady Artystycznej ZPAF. Od kilkunastu lat pracuje jako wykładowca i nauczyciel fotografii.

Maja Herzog

Fotograficzka i dziennikarka (ZPAF, SDP), menadżerka kultury i specjalistka ds. PR. W latach 2001-2009 Redaktorka Naczelna i wydawczyni miesięcznika Biuletyn Fotograficzny; założycielka clubOKOcafe w Krakowie, z galerią fotografii i księgarnią. Kuratorka wystaw i koordynatorka projektów artystyczno-edukacyjnych, wykładowczyni i dyrektorka Krakowskiej Akademii Fotografii (2007-9). W 2000 r. zrealizowała autorski projekt fotograficzny w Filharmonii Krakowskiej: album „Fotografie pod batutą” ze wstępem prof. Zbigniewa Łagockiego. W latach 2013-2017 koordynatorka projektów kulturalnych w Konsulacie Austrii w Krakowie. Do 2023 r. ambasadorka FotoArtFestiwalu w Bielsku-Białej. Od 2019 roku członkini grupy FotArtProjekt, która w maju 2023 r. stała się Stowarzyszeniem twórczym; od tego momentu pełni funkcję jego prezeski (http://fotartprojekt.pl/).

Katarzyna Łata

Artysta plastyk, fotografik, kuratorka i popularyzatorka fotografii, wykładowca akademicki. Kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach 1999).

Członek ZPAP i ZPAF (tu: członek Rady Artystycznej ZPAF od 2017). Wiceprezes Stowarzyszenia FOTArtprojekt (od 2023). Inicjatorka i koordynatorka Nocy Galerii w Katowicach (NOC-K – od 2015). Kuratorka Galerii KATOWICE ZPAF (2000 – 2017), wiceprezes d.s. artystycznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002 – 2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005 – 2017). Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktor książek fotograficznych i koordynator projektów dokumentujących Śląsk, jurorka licznych konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio. W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Edyta Rola- Marcinowska

Artystka, arteterapeutka, inicjatorka i organizatorka wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Uczestniczka wielu wystaw i projektów. W 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuk plastycznych w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu. Wśród nagród min.: Grand Prix / Konkurs Muza- Magdalena Abakanowicz / Art. Imperium / Warszawa, 2015 r. Finalistka II Edycji Konkursu Im. I. J.Paderewskiego / Galeria Porczyńskich / Warszawa 2019, Konkursu NanoArt 10-9 /R oi Dore Gallerie / Paryż / FrancjaProces w 2017r.

Proces twórczy, w którym uczestniczy przynosi wiele zaskakujących rozwiązań projektowych – zaczerpniętych bezpośrednio z natury. Plastyczna struktura włókna nad którym pracuje łatwo poddaje się obróbce, przemierzając metafizyczną drogę, a jego malarska transparentność

nie potrzebuje wielu zabiegów, aby stać się tym czym chce Autorka.

Danuta Węgiel

Artysta fotografik i kuratorka. Absolwentka religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1993 – 2012 współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”. Od 2012 roku związana z agencją prasową Fotonova. Zajmuje się fotografią portretową oraz fotografią kreacyjną.

Autorka około 20 wystaw indywidualnych i uczestniczka ponad 30 wystaw zbiorowych. Od 2012 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, od 2023 roku Prezes Okręgu Krakowskiego ZPAF. Od 2019 roku kuratorka kilkunastu wystaw i współkuratorka Galerii ZPAF w Krakowie. Wykładowca fotografii prasowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

zpafiska • 25 października 2023


Previous Post

Next Post