zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wystawa Marcina Limanowskiego – Inspiracje

Zapraszamy do Zpafgallery na wystawę Marcina Limanowskiego – Inspiracje. Wernisaż wystawy w czwartek 09. 03. 2023. godz. 18.00. Organizator wystawy: Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików. Kurator wystawy: Danuta Węgiel. Ekspozycja wystawy : 09.03.202023 – 08.04.2023.

Galeria otwarta : środa- sobota, pomiędzy 14.00 – 18.00.


Fotografie Marcina Limanowskiego prezentowane na wystawie „Inspiracje” narodziły się z fotografowania materii świata, tej codziennej, małej i bliskiej, często niedostrzegalnej. Narodziły się z inspiracji jaką dostarczał rozpuszczający się lód w zagłębieniach ziemi, pełzający po ścianach grzyb, czasami roztopiony asfalt.  Precyzyjnie zakomponowane kadry fragmentów rzeczywistości stały się dla artysty nienaruszalną podstawą, natomiast duchowa potrzeba poznania i ekspresji   przywiodła go do przekroczenia granic dokumentalnego zapisu. Korzystając z komputerowych programów Limanowski wydobywa z każdej pierwotnej fotografii ukryte obrazy, jakby zaszyte w potencjale fizycznego świata.

Fotografie w procesie przetwarzania dotarły do warstw  widzialności, która wcześniej pozostawała poza bezpośrednią percepcją. To co realne i oczywiste ustąpiło miejsca przeczuwalnemu i nieoczywistemu. Nadrzędną rolę zaczął odgrywać kolor i struktura obrazu. Choć fotografie niosą w sobie pierwotny zapis materii, uzyskały własną dramaturgię. „Inspiracje” niezwykle atrakcyjne formalnie są jednocześnie zagadkowe w warstwie poznawczej, domagają się od nas uwagi i wyobraźni.                                                                                                       Danuta Węgiel

Marcin Limanowski

Urodził się w 1948 roku. Był pracownikiem szeregu instytucji fotograficznych. Pracował m.in. w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie. Od 2001 roku zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych w charakterze fotografa laboranta. Prowadzi zajęcia dydaktyczno-laboratoryjne i studyjne ze studentami ASP. Od 1978 roku jest członkiem ZPAF. Do 1980 uczestniczył w ponad 43 wystawach i konkursach w kraju i zagranicą. Za swoją twórczość uzyskał szereg wyróżnień i nagród. W 1986 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Krakowa. Ostatnią indywidualną wystawę „Fotografie z lat 70. Retykulacje” zaprezentował w krakowskiej Zpafgallery, w 2016 roku.

Marcin Limanowski Fot. F. Naglicki

zpafiska • 6 marca 2023


Previous Post

Next Post