zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wszystko dla Ciebie – Karol Pałka

Wystawa czynna 13.04.2019  do  30.04 2019
 Wernisaż 13.04.2019 godz. 18:00

Wystawa bierze udział w Krakers Gallery  Weekend

Wszystko dla Ciebie jest wizualną opowieścią o dwóch kobietach. Basia mieszka z matką w gospodarstwie w niewielkiej wsi w środkowej Polsce. Żyją w skrajnej biedzie, utrzymując się z niewielkiej renty córki. Moje pierwsze spotkania z nimi polegały na wzajemnym przyglądaniu się i nieufności. To, co idzie z zewnątrz odbierały, jako pewnego rodzaju zagrożenie.

Matka nieustannie chroni córkę przed niezrozumieniem świata zewnętrznego. Córka jest lokalnym „odmieńcem” ze względu na bezżenność, która w jej przypadku wiąże się z upośledzeniem, biedą oraz wykluczeniem społecznym jako konsekwencją. Podstawowa definicja odmienności głosi, że dewiant to osoba naruszające pewny normy. Natomiast Becker w książce Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance pisze, że to społeczeństwo kreuje dewiantów.

Pewnego dnia podarowałem Basi aparat fotograficzny  i poprosiłem o wykonanie zdjęć, dając jej możliwość obserwacji i rejestrowania codzienności. Na wystawie znajdują się fotografie wykonane przez Basię w latach 2016-2019.

W swoim projekcie zadaję pytania dotyczące odmienności. Czy to społeczeństwo kreuje odmienność? Czy, jak pisze Durkheim, „człowiek musi być zmuszany do człowieczeństwa”? Giuseppe Tomasi di Lampedusa pisał, że uczucie współczucia innym, jest doznaniem uciszającym sumienie. Przypadek mojej bohaterki pozwala mi postawić hipotezę zgodną z teorią Durkheima, że odmienność jest zjawiskiem „normalnym”, koniecznym dla życia społecznego. Podobnie jak współczucie jest doznaniem koniecznym dla człowieka.

Karol Pałka- członek Okręgu Krakowskiego ZPAF

W 2014 roku zostałem przyjęty do Związku Polskich Artystów Fotografików  rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

W tym samym roku rozpoczął pracą nad swoim debiutanckich filmem dokumentalnym „Przeszły lata, idą zimy” produkowanym przez Studio Munka, w którym pełniłem rolę reżysera  i operatora. Film był pokazywany i nagradzany na festiwalach.

W 2015 roku rozpocząłem naukę na kursie DOK PRO w Szkole Wajdy. Na drodze konkursu  projekt „Dom” został wybrany jako najlepszy i uzyskał dofinansowanie. Uzyskał również wsparcie Polskiego Instytut Sztuki Filmowej a następnie Łódzkiego Funduszu Filmowego.

Równolegle z pracą nad filmem zajmował się rozwijaniem swojego projektu fotograficznego „Gmach„. W 2017 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zostało mu przyznane stypendium dla najlepszych doktorantów. W tym samym czasie zaczął przygotowywać się do opisanego powyżej projektu „Niewidzialni.

zpafiska • 13 listopada 2019


Previous Post

Next Post