zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wernisaż wystawy: Ireneusz Misiak – Around ME

Wernisaż wystawy Ireneusza Misiaka „Around Me” miał miejsce w Zpafgallery 1 lutego 2024r. o godz. 18:00 . Licznie przybyłych gości powitała Prezes ZPAF Okręgu Krakowskiego- Danuta Węgiel. O bardzo subiektywnym sposobie patrzenia na otaczającą rzeczywistość, elemencie surrealizmu widocznym w estetyce fotografii Ireneusza Misiaka a także o wyborze prac do wystawy opowiedział kurator wystawy: Bartek Krężołek. O potrzebie dokumentowanie świata w jego codziennych przejawach i korzystaniu przy tym z techniki srebrowej oraz techniki litowej opowiadał autor. Dziękujemy licznie przybyłym gościom. Wernisażowe rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych ciesząc autora i uczestników otwarcia.

Fotografie autorów: Marcel Chyryński, Witold Koleżko, Dominika Tokarz, Krzysztof Wojnarowski

Autor wystawy: Ireneusz Misiak

od lewej kurator wystawy – Bartłomiej Krężołek, autor_ Ireneusz Misiak, Prezes ZPAF OK – Danuta Węgiel

Ireneusz Misiak wraz z kuratorem wystawy Bartłomiejem Krężołkiem

zpafiska • 8 marca 2024


Previous Post

Next Post