zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Wystawa Zbigniewa Latały – Ulotność zdarzeń

Zapraszamy na wystawę Zbigniewa Latały – Ulotność zdarzeń. Wernisaż w środę 29.06.2022 o godz. 18.00. Ekspozycja wystawy 29.06. 2022 – 30.07.2022. Galeria otwarta śr. – sob. pomiędzy 14:00 – 18:00. Organizator: Okręg Krakowski  Związku Polskich Artystów Fotografików. Kuratorzy galerii: Maciej Plewiński, Danuta Węgiel.

Ulotność zdarzeń Zbigniewa Latały to cykl fotografii ulicznych, powiedzieć nawet można więcej „przestrzennych” bo człowiek wrzucony jest w rożne miejsca, ale przeważnie zaskakuje swą obecnością w obrazie. Autor paradoksalnie zbliża do siebie to co wydaje się odległe lub takie uwikłanie dostrzega. Sięga przy tym po narracyjny felietonowy skrót, przez który otwiera na wielość interpretacji. Fotografie utrzymane w surrealistycznej estetyce, niekiedy czarno-białe, czerpiące siłę z wyciszania sąsiadują z pracami przesyconymi kolorami, ale jednocześnie wszystkie one w mocny i jakby bezwarunkowy sposób skłaniają do zastanowienia się nad złożonością współczesnego świata. Danuta Węgiel

Prace Zbigniewa Latały wciągają, wchłaniają, porywają. Fotografie, plakaty, czy grafiki komputerowe Zbyszka nie zapraszają. One są wyzwaniem. Nie pozwalają patrzeć na siebie obojętnie. Ale i też nie pozwalają się nimi jedynie estetycznie zachwycać, ani też jedynie intelektualnie się w nie zagłębiać. Te prace żądają by ich doświadczyć, przeżyć, w całej ich totalności. One nie są dwudzielną przemianą albo w „figurę” albo w „tło”, gdzie jak w dobrze znanej Gestalt rycinie dwóch twarzy i wazy, widzimy w danej chwili czarne profile dwóch postaci patrzących na siebie, a biała przestrzeń pomiędzy nimi jest jedynie bezwartościowym tłem. W następnej chwili, po zmianie punktu widzenia i przeorganizowaniu sensorycznym, białe tło staje się wazą (lub świecznikiem), a jej czarne obrzeża, które poprzednio były obdarzonymi treścią figurami, stają się bezwartościowym tłem. Tak więc percepcyjny fonemem „figury i tła” pozwala nam ujrzeć jedynie „figurę ALBO tło”. Tak się nie dzieje w pracach Latały. W jego twórczości „figura i tło” istnieją równocześnie. Żądają synchronicznego doświadczenia kompletności i głębi, zarówno ich walorów estetycznych jak i intelektualnych, ponieważ oba warianty percepcyjne są częścią tej samej kreacji – figura jest tłem, tło jest figurą. Jeden wariant wspomaga drugi, koncentracja uwagi na drugim nie zaprzecza istnieniu pierwszego. Prace Latały są zarówno piękne i brzydkie, przemyślane i spontaniczne, mądre i trywialne, zaangażowane i rozrywkowe, głębokie i płytkie, przerażające i uspokajające, polichromiczne i monochromatyczne, barwne i niebarwne, optymistyczne i pesymistyczne, ekspresyjne i powściągliwe, hałaśliwe i szepczące, mobilizujące i niszczące…
Fundamentalne elementy tej twórczości to nie przeciwieństwa, to nie paradoksy, to nie sprzeczności. One współistnieją. Jak każda istotna teoria próbująca wyjaśnić sens życia, twórczość Latały jest skomplikowana i oszczędna. Mówi się o nim, że to były naukowiec, który teraz jest artystą. Zbyszek Latała to naukowiec i artysta.
Prof. Kris Kaniasty (Indiana University of Pensylwania – USA)

Zbigniew Latała urodził się w Krakowie, gdzie studiował i nadal mieszka.
W 2002 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie komputerowego przetwarzania i analizy obrazu, a w roku 2018 doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Obecnie jest profesorem Politechniki Krakowskiej i pełni funkcję kierownika Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego. Na politechnice prowadzi zajęcia z projektowania graficznego, grafiki komputerowej, fotografii i multimediów. Wcześniej wykładał także na uniwersytetach w Toronto (Kanada), Indianie (USA) oraz w Krakowskiej Akademii.
Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną, prowadzi aktywną działalność artystyczną.
Uczestniczył w 198 wystawach w kraju i za granicą, jest laureatem wielu konkursów krajowych i zagranicznych (Kanada, Chiny, Finlandia, Tajwan, Korea Południowa, Polska, Słowacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Był jurorem w kilkunastu konkursach z zakresu projektowania graficznego i wzornictwa przemysłowego.
Zbigniew Latała jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członkiem Les Arts Decoratives w Paryżu. Został uhonorowany między innymi Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem „Honoris Gratia” oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2003 roku jest właścicielem Galerii Sztuki Pro3 na Krakowskim Kazimierzu.

 

zpafiska • 24 czerwca 2022


Previous Post

Next Post