zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Pokaz Gregory Michenaud – minorities. pl

Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików zaprasza na spotkanie 15 czerwca, w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką, sala Fontany, ul. Szczepańska 1, Kraków, godz. 18.00 na pokaz fotografii połączony z rozmową o mniejszościach. Grégory Michenaud – fotografie – minorities.pl.   Rozmówczynie: Kinga Urbańską i Karolina Szlęzak z prezentacją: Wielokulturowe Korzenie Polaków. Moderatorem spotkania -Danuta Węgiel.
Impreza towarzysząca: Cracow ART Week  „Krakers”
Partner: Biblioteka Kraków. Klub Dziennikarzy pod Gruszką.
minorities.pl
2009-2018
Intencją socjologiczno-artystycznego projektu francuskiego fotografa, na stałe mieszkającego w Polsce, jest podważenie przekonania Polaków o etnicznej i religijnej jednorodności ich kraju. Michenaud, w poszukiwaniu śladów wielokulturowości, odwiedza mniejszości narodowe i etniczne i dokumentuje ich obecność, po czym zestawia portrety współczesnych rodzin z materiałami archiwalnymi, ukazując komunikację międzypokoleniową. Mniejszości w obrębie różnych kultur i systemów politycznych są istotnym punktem odniesienia i inspiracji dla społeczności danego kraju.

O mniejszościach

[…] Każdy z nas przynależał kiedyś – lub przynależy – do mniejszości. Wszystko zależy od definicji, punktu widzenia, pojmowania własnej tożsamości. Łatwo znaleźć się poza dyktatem uwewnętrznionej większości. Wystarczy nie mieścić się – na chwilę – w powszechnie obowiązującym modelu zachowań, obyczajów, życiowych projektów czy hierarchii wartości reprezentowanej przez tzw. ogół, który przytłacza, narzuca swe prawa i reguły gry, a gdy od nich odstąpić – grozi wykluczeniem. (Oczywiście, może też dawać wyimaginowane poczucie bezpieczeństwa, chronić zastany porządek i rutynowy bieg rzeczy). Ale śmiem twierdzić, że tylko w mniejszości – a więc niejako w opozycji do zachowań większościowych – jesteśmy w stanie się rozwijać i realizować pragnienia, a co najważniejsze – przekraczać siebie, pokonywać mentalne granice i opory. Paradoksalnie to właśnie bycie w mniejszości rozszerza pole widzenia, wyostrza spojrzenie, sprawia, iż więcej widać. Mniejszość otwiera większe przestrzenie respektu, wzajemnej uwagi, uwalnia od bylejakości w myśleniu, działaniu, życiu. […]”

Ewa Czerwiakowska dla projektu minorities.pl

Grégory Michenaud
(1975, Francja/Polska)
Freelancer i fotograf zamieszkały w Krakowie, członek ZPAF, uczestnik Programu Mentorskiego Sputnik Photo (2013) i warsztatów w agencji fotograficznej VII (Masterclass, Ron Haviv). Asystent fotografa Patricka Zachmanna (Magnum Photos) podczas jego podróży dokumentalnej po Europie Środkowej i Wschodniej. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. finalista Open Walls (2019), organizowanego przez British Journal of Photography, zdobywca drugiej nagrody na Prix de la Photo Paris (Px3) czy trzecich miejsc na International Photo Awards (IPA) i Moscow International Photo Award (MIFA). Prace Gregorego Michenauda ukazywały się w licznych magazynach branżowych oraz w polskiej prasie, a także na wystawach indywidualnych i zbiorowych we Francji, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce i na Słowacji. Ponadto jest autorem zdjęć do książki „Ostatni Mohikanie – przewodnik po miejscach niezwykłych” oraz był redaktorem przy miesięczniku „Mrówkojad”.
Kinga Urbańska
Genealożka, historyczka, archiwistka i, co najważniejsze, założycielka Your Roots in Poland i Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. Tytuł magistra historii uzyskała na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W ramach firmy odpowiada za planowanie i strategię rozwoju, a także partnerstwo biznesowe. Zarządza projektami dotyczącymi ocalenia od zapomnienia historii lokalnej i rodzinnej. Często prowadzi wykłady dotyczące polskiej genealogii –zarówno w Polsce jak i za granicą (konferencja RootsTech).
Karolina Szlęzak
Genealożka, historyczka, archiwistka, autorka książek, współzałożycielka i właścicielka firmy Your Roots in Poland oraz wiceprezeska Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce.
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, magister historii specjalność archiwistyka i edytorstwo źródeł. Swoją przygodę z genealogią rozpoczęła jeszcze na studiach, przygotowując i broniąc pracę magisterską stanowiącą odtworzenie historii rodziny szlacheckiej, Spinków z Będkowa herbu Prus. Jednym słowem genealogią to jej zawód, ale również pasja, którą realizuje nieprzerwanie od 2012 roku prowadząc i rozwijając Your Roots in Poland.

 

zpafiska • 22 czerwca 2022


Previous Post

Next Post