zpafgallery

ul. św. Tomasza 24 Kraków

Fotografie – Marcin Limanowski

otwarcie 5 lutego o 19:00 wystawa czynna od 6 lutego do 28 lutego Na wystawie prezentowane są fotografie autorstwa Marcina Limanowskiego z lat 70 tych. Negatywy przed naświetleniem zostały poddane procesowi retykulacji, dzięki czemu uzyskuje on niepowtarzalne efekty. Retykulacja – zjawisko powstające na skutek różnicy temperatur między poszczególnymi kąpielami podczas wywoływania filmu w koreksie. Efektem…

Continue Reading

Pejzaże Miasta 2014/2015 – Andrzej Pilichowski-Ragno

otwarcie wystawy 4.12.2015 o 19:00 wystawa trwa od 5.12.2015 – 17.01.2016 Pejzaże Miasta 2014/2015 to fragment mojego projektu oscylującego pomiędzy fotografią socjologiczno-dokumentalną a fotografią streetową. Projekt jest realizowany od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku aż do dziś – w różnych miastach europejskich – w Polsce, Włoszech, Belgii, Francji, Austrii, Hiszpanii, Czechach. Prezentowane na wystawie zdjęcia powstały…

Continue Reading

Ryszard Antoni Wójcik – Ag plus. W 170 rocznicę urodzin Gabriela Lippmanna

Ag plus. W 170- tą rocznicę urodzin Gabriela Lippmanna otwarcie: 6.11.2015 o 19.00 wystawa: 7.11 – 29.11.2015 Wystawa dedykowana jest Gabrielowi Lippmannowi, laureatowi nagrody Nobla w roku 1908, którego prace dały podwaliny do rozwoju techniki holografii. W roku 2015 przypada 170 rocznica jego urodzin. Pierwsze informacje na jego temat dostarczyła mi lektura książki Mikołaja Ilińskiego Materiały…

Continue Reading

Tadeusz Kantor na fotografiach członków krakowskiego ZPAF

otwarcie: 2 października 2015, 19.00 Wystawa ,,Tadeusz Kantor na fotografiach członków krakowskiego ZPAF’’ jest zwieńczeniem pracy nad stroną www.tadeuszkantor.com.pl. Będzie można na niej zobaczyć wybrane fotografie z bazy portalu: portrety Tadeusza Kantora, fotografie ze spektakli, happeningów oraz dokumentacje jego prac. Rok 2015 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Tadeusza Kantora, z tej okazji Związek Polskich Artystów…

Continue Reading

Andrzej Kramarz Niewidzialne Mapy #2

25.07 – 23.08 ZPAF Gallery, św. Tomasza 24, Kraków otwarcie wystawy 24go lipca o 20:00   Niewidzialne Mapy to pełna metafor narracja o wzajemnej relacji człowieka i przestrzeni. Bazując na obrazach, dźwiękach, zapisach rozmów, wspomnieniach i historii, Kramarz interpretuje zwyczajne miejsca jakich dziesiątki mijamy każdego dnia. Podejmuje próby przedstawienia złożoności życia oraz wpisanego w nie niedostrzeganego spektrum doświadczenia…

Continue Reading

1 2 3 4 5 6 8